Ikäihmisten neuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Osallistuva budjetointi 2019, ikäihmisten neuvosto

TUUDno-2019-40

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on ottanut käyttöön uuden tavan osallistua ja vaikuttaa. Osallistuvassa budjetoinnissa kunnan asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja päättämään kunnan käytössä olevien verovarojen käytöstä. Osallistuvan budjetoinnin prosessi rakentuu eri vaiheista. Nyt käynnissä on ideointivaihe. Ikäihmisten neuvostolla on mahdollisuus kertoa omia ideoitaan toteutettavaksi osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Vuonna 2019 käytettävissä on 100 000€. Ideointivaihe käynnistyi marraskuussa 2018. 

Ideoita haetaan teemoilla

  • Yhteisöllinen ja viihtyisä Tuusula (kehittämisverkostot Hyrylässä, Jokelassa, Kellokoskella, Lahelassa ja eteläisen Tuusulan kylissä ja Riihikalliossa),
  • Hyvinvoiva Tuusula,
  • Taiteen ja kulttuurin Tuusula

Ideoita on mahdollista jättää keskitetyssä asiakaspalvelussa Tuusinfossa, kirjastoissa sekä yhteisissä tilaisuuksissa. Ideoita voi myös jättää osoitteessa https://osallistu.tuusula.fi.

Nyt meneillään ja 15.1. päättyvän olevan ideahaun jälkeen alkaa saatujen ideoiden jatkojalostus. Tämä on tarkoitus toteuttaa avoimissa tilaisuuksissa, joihin kutsutaan mm. viranhaltijoita, kehittämisverkostot ja kuntalaiset. Tilaisuuksissa on tarkoitus rikastuttaa jätettyä ideaa, konkretisoida ideoiden edellyttämiä toimenpiteitä  ja arvioida idean kokonaiskustannuksia. Kehittämisverkostojen ydintiimien jäsenet tuovat jatkokehittämiseen oman paikallistuntemuksensa ja toimialoilta odotetaan näkemyksiä ideoiden toteuttamisen tavoista ja kustannuksista. Tähän mennessä kuntalaisilta on tullut ideoita laidasta laitaan: kulttuuritapahtumia, roskiksia, harrastuskerhoja, penkkejä, liikuntapaikkoja ja kohtaamispaikkoja. Ideoita on jo kasassa noin 130.
  
Ideoiden jatkojalostamisen työpajaoja on suunniteltu pidettäväksi helmikuussa seuraavasti: 

ti 12.2. klo 17.30-19.30 Kellokoski
ke 13.2. klo 17.30-19.30 Jokela
to 14.2. klo 17.30-19.30 Hyrylä
ti 26.2. klo 17.30-19.30 Lahela
ke 27.2. klo 17.30-19.30 Riihikallio
to 28.2. klo 13-15 kunnantalo

Kun ideoista on jalostettu projekteja tullaan niistä äänestämään. Äänestyksessä suosituimmiksi nousseet ehdotukset tullaan toteuttamaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • merkitä tiedokseen tilannekatsauksen osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoon
  • antaa kokouksessa esiin tuodut ideat osallistuvan budjetoinnin prosessiin.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

  • merkitä tiedokseen tilannekatsauksen osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoon
  • antaa kokouksessa esiin tuodut ideat osallistuvan budjetoinnin prosessiin. Ideat syötetään sähköiselle osallistumisalustalle https://osallistu.tuusula.fi ideointivaiheen määräaikaan 15.1.2019 mennessä.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.