Ikäihmisten neuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Ikäihmisten kevään liikuntapäivä järjestetään ke15.5.2019 Metsäpirtillä. 

  • Vanhusten viikon juhla järjestetään viikolla 41 (päivää ei vielä tiedetä)

  • Lahelanpelto II, suunnitelmaehdotus nähtävillä: Kari Halme ja Timo Kalpio valmistelevat neuvoston lausunnon

Päätös

Merkiittin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.