Ikäihmisten neuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ikäihmisten neuvoston toiminta 2019

TUUDno-2019-36

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan organisaatio muuttui 1.1.2019 kunnan sote-palveluiden siirtyessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hoidettavaksi ja kuntaorganisaation uudelleen organisoituessa. Kunnassa aloitti toimintansa uusi HYTE-lautakunta. Uudet yhdyspinnat edellyttävät uusia toimintamalleja ja -tapoja. IKNEn tavoitteena on rakentaa yhteistyötä sekä uuden perustetun HYTE-lautakunnan suuntaan kuin myös KU-sote-kuntayhtymään, muihin neuvostoihin ja sidosryhmiin nähden. 

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman esittelee asiaa kokouksessa.
 

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • keskustella ja merkitä tiedokseen vuoden vaihteessa tapahtuneet organisaatiouudistukset ja niiden vaikutukset
  • linjata yhdessä neuvoston toiminnan ja yhteistyön tavoitteet ja kokousten teemoitus vuodelle 2019
  • laatia toimintasuunnitelman keväälle 2019.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto

  • keskusteli ja merkitsi tiedokseen vuoden vaihteessa tapahtuneet organisaatiouudistukset ja niiden vaikutukset
  • keskusteli neuvoston toiminnan ja yhteistyön tavoitteista ja kokousten teemoituksesta vuodelle 2019
  • päätti laatia toimintasuunnitelman keväälle 2019 seuraavassa kokouksessaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.