Ikäihmisten neuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ikäihmisten neuvoston toiminnan vuosikello 2019

TUUDno-2019-36

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston toimikausi vaihtuu kesäkuussa 2019. Viimeinen kokous nykyisellä kokoonpanolla pidetään toukokuussa. Ikäihmisten neuvoston toimintaa keväälle ja vuodelle 2019 on tarpeen suunnitella ja kalenteroida. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

- käydä läpi tiedossa olevat vuoden 2019 kokousajat, tapahtumat ja seminaarit ja koota niistä vuosikellon.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto

- kävi läpi tiedossa olevat vuoden 2019 kokousajat, tapahtumat ja seminaarit:

Ikäihmisten neuvoston kokoukset:

  • 25.2.
  • 25.3.
  • 29.4.
  • 27.5.

Hyvinvointiseminaari 29.3.2019

Ikäihmisten ulkoilupäivä järjestetään 20.3. (Kirkkoranta, Hyrylä) ja liikuntapäivä ke 15.5. (Metsäpirtti, Rusutjärvi). 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.