Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tuusulan kehitettävät kiinteistöt, asemakaavan muutos, hyte ltk lausunto 3.4.2019

TUUDno-2018-1559

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Kaavoitus on pyytänyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalta lausuntoa Kehitettävät kiinteistöt asemaavasta ja asemakaavan muutoksesta 29.3.2019 mennessä.

Kaavatyön tavoitteena on kehittää kunnan omistamia kiinteistöjä sekä tarkastella niiden tulevaa käyttötarkoitusta. Lisäksi kaavaan on otettu mukaan muutamia keskeisiä kiinteistöjä, joita kunta ei omista. Kohteita on seitsemän ja ne sijaitsevat eri puolilla kuntaa. Tarkoituksena on tutkia kiinteistöjen kehittämistä tapauskohtaisesti ja huomioida kunkin kohteen erityispiirteet ja -tarpeet. Kaavalla ratkaistaan arvokkaiden rakennusten suojelu.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • merkitsee tiedoksi asian
 • antaa lausunnon 3.4.2019 pidettävässä kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti viime kokouksessa antaa lausunnon kehitettävien kiinteistöjen kaavasta. Viime kokouksessa käydyssä lähetekeskustelussa huomiota haluttiin kiinnittää kiinteistöjen Prijuutti (Hyrylä) Männistönpuisto (Kellokoski) ja Aattela (Hyrylä) kehittämiseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta haluaa kiinnittää huomiota kiinteistöjen Prijuutti (Hyrylä) Männistönpuisto (Kellokoski) ja Aattela (Hyrylä) kehittämiseen.

Prijuutin kiinteistöä ollaan kehittämässä vanhan talon ja sen pihapiirin osalta yhteisötaloksi. Prijuutin suunnittelua on tehty osallistuvasti ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta näkee tärkeänä, että osallistuva suunnittelu jatkuu kaavatyön edetessä.  Kaavatyön aikana tulisi alueen asukkaat ja Prijuutti ry sekä mahdolliset muut Prijuutin kehittämisestä kiinnostuneet tahot ottaa mukaan kehittämistyöhön.

Männistönpuiston kiinteistön kehittäminen on käynnistymässä ja sen työn aikana tulisi tutkia mahdollisuudet kehittää vanhasta rakennuksesta kellokoskelaisten yhteisötalo. Kaavatyön aikana tulisi kartoittaa alueen asukkaiden toiveet kiinteistöön liittyen. Rakennus voisi esim. toimia yrittäjä/yhdistysvetoisena saunana ja kahvilana. Rakennus voisi toimia myös Laivapuiston tukirakennuksena.

Aattelan kiinteistön osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pitää tärkeänä ettei näkymä Tuusulanjärvelle peity nykyistä enempää. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää 

 • antaa esityksen mukaisen lausunnon.

 

 

Päätös

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti

 • hyväksyä lausunnon seuraavassa muodossa:

  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta haluaa kiinnittää huomiota kiinteistöjen Prijuutti (Hyrylä) Männistönpuisto (Kellokoski) ja Aattela (Hyrylä) kehittämiseen.

  Prijuutin kiinteistöä ollaan kehittämässä vanhan talon ja sen pihapiirin osalta yhteisötaloksi. Prijuutin suunnittelua on tehty osallistuvasti ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta näkee tärkeänä, että osallistuva suunnittelu jatkuu kaavatyön edetessä.  Kaavatyön aikana tulisi alueen asukkaat ja Prijuutti ry sekä mahdolliset muut Prijuutin kehittämisestä kiinnostuneet tahot ottaa mukaan kehittämistyöhön.

  Männistönpuiston kiinteistön kehittäminen on käynnistymässä ja sen työn aikana tulisi tutkia yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa mahdollisuudet kehittää vanhasta rakennuksesta kellokoskelaisten yhteisötalo, joka voisi toimia esim. Laivapuiston ja uimarannan tukirakennuksena tai yrittäjä/yhdistysvetoisena saunana ja/tai kahvilana. 

  Aattelan kiinteistön osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pitää tärkeänä ettei näkymä Tuusulanjärvelle peity nykyistä enempää.