Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Osallistuva budjetointi 2019, tilannekatsaus hyte ltk 3.4.

TUUDno-2019-40

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on ottanut käyttöön uuden tavan osallistua ja vaikuttaa. Osallistuvassa budjetoinnissa kunnan asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja päättämään kunnan käytössä olevien verovarojen käytöstä. Vuonna 2019 käytettävissä on 100 000€. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta tutustui osallistuvan budjetoinnin toteutukseen tammikuun kokouksessaan ja toteutuksessa on edetty sen jälkeen.

Osallistuvan budjetoinnin prosessi rakentuu eri vaiheista. Vaiheista ensimmäinen on ideointi, jonka jälkeen ideoita jalostetaan yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien ja viranhaltijoiden kanssa. Yhteistyöstämisen aikana ideoista laaditaan ehdotuksia, joiden toteutuksesta äänestetään. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ja eteneminen

 • Ideahaku 13.11.2018–15.1.2019
 • Yhteistyöstäminen ja ideoiden jatkojalostus 1.2.–14.3.2019
 • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 15.3.–15.4.2019
 • Tulosten julkaisu 18.4.2019

Teemat 2019

 • Yhteisöllinen ja viihtyisä Tuusula (kehittämisverkostot Hyrylässä, Jokelassa, Kellokoskella, Lahelassa ja eteläisen Tuusulan kylissä ja Riihikalliossa),
 • Hyvinvoiva Tuusula,
 • Taiteen ja kulttuurin Tuusula

Ideoiden jättäminen

Ideoita oli mahdollista jättää paperilomakkeella keskitetyssä asiakaspalvelussa Tuusinfossa, kirjastoissa sekä yhteisissä tilaisuuksissa.  Pop Up –ideapajoja järjestettiin yhteensä 19 kappaletta marras-tammikuun aikana. Ideoita saattoi myös jättää osallistuvan budjetoinnin sähköisellä alustalla osoitteessa https://osallistu.tuusula.fi. Ideoita jätettiin 268. Kuntalaiset ideoivat mm. kulttuuritapahtumia, roskiksia, harrastuskerhoja, penkkejä, liikuntapaikkoja ja kohtaamispaikkoja.

Ideoiden jalostaminen ehdotuksiksi

Ideahaun jälkeen alkaa saatujen ideoiden jatkojalostus. Yhteistyöstäminen on tarkoitus toteuttaa avoimissa tilaisuuksissa, joihin kutsutaan mm. viranhaltijoita, kehittämisverkostot, neuvostot ja kuntalaiset. Tilaisuuksissa on tarkoitus rikastuttaa jätettyä ideaa, konkretisoida ideoiden edellyttämiä toimenpiteitä ja arvioida idean kokonaiskustannuksia. Kehittämisverkostojen ydintiimien jäsenet tuovat jatkokehittämiseen oman paikallistuntemuk-sensa ja toimialoilta odotetaan näkemyksiä ideoiden toteuttamisen tavoista ja kustannuksista.
  
Ideoiden jatkojalostamisen työpajat pidettiin helmikuussa seuraavasti: 

 • ti 12.2. klo 17.30-19.30 Kellokoski
 • ke 13.2. klo 17.30-19.30 Jokela
 • to 14.2. klo 17.30-19.30 Riihikallio
 • ti 26.2. klo 17.30-19.30 Lahela
 • ke 27.2. klo 17.30-19.30 Hyrylä
 • to 28.2. klo 13-15 kunnantalo

Äänestys

Ideoista jalostettiin työpajoissa 95 ehdotusta, joille laadittiin alustavat projektisuunnitelmat. Näistä ehdotuksista äänestetään 15.3.–15.4.2019. Äänestys tapahtuu sähköisellä alustalla ja se edellyttää kevyttä tunnistautumista sähköpostiosoitteella, google- tai facebook -tunnuksilla. Myös tuettu äänestäminen on mahdollista Tuusinfossa ja kirjastoissa henkilöllisyyden todistaen.

Äänestyksessä suosituimmiksi nousseet ehdotukset toteutetaan vuoden 2019 aikana. Prosessin aikana saatuja ideoita ja ehdotuksia voidaan myös hyödyntää ja edistää seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa.

Osallistuvan budjetoinnin prosessin kehittäminen ja osallistuva budjetointi 2020

Osallistuvan budjetoinnin prosessia tullaan kehittämään vuoden 2018 ja 2019 kokemusten perusteella ennen vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin käynnistämistä. Sovittavia asioita ovat mm. prosessi, resurssit, aikataulu, toteutustapa ja käytettävissä olevat eurot sekä niiden hallinnointi. Mietittäväksi tulee osallistuvan budjetoinnin rahaston perustaminen. 

Konsernijaosto käy omalta osaltaan lähetekeskustelun vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin prosessin suunnittelusta kokouksessaan 1.4.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen osallistuvan budjetoinnin tilannekatsauksen
 • käydä osaltaan lähetekeskustelun vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin suunnittelun käynnistämiseksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • merkitä tiedokseen osallistuvan budjetoinnin tilannekatsauksen
 • siirtää seuraavaan kokoukseen lähetekeskustelun vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin suunnittelun käynnistämiseksi.