Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muut asiat

Perustelut

  • Ilmoitus vireille tulosta/osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Jokelan hevoskylä, asemakaava nro 3600

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti merkitä tiedoksi

  • Jokelan hevoskylän kaavan
  • ilmoituksen mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuuden luovuttamista kunnalle. Hakemus tehtävä Valtiokonttorille 28.5.2019 mennessä. Lautakunta kävi keskustelun sosiaalisesta tai kulttuurisesta käyttötarkoituksesta omaisuudelle.
  • kuntalaisten esittämän huolen ennaltaehkäisevän päihdetyön tarpeesta kouluissa. Asia otetaan käsittelyyn Nuorisovaltuuston kokouksessa.