Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Hyvinvointiseminaari 29.3.2019, hyte ltk 3.4.2019

TUUDno-2019-458

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kutsuu Tuusulan luottamuselimet, vaikuttamistoimielimet, kehittämisverkostot, sidosryhmät, viranhaltijat ja asiantuntijat Hyvinvointiseminaariin pe 29.3. klo 12-16 Tuusulan kunnantalon valtuustosaliin.

Seminaarin tavoitteena on keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan roolista ja yhteistyöstä muiden luottamuselinten kanssa sekä Tuusulan tavoitteista HYTE-työssä. Seminaari on osa Tuusulan (lakisääteisen) hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaa.

Seminaarivalmistelut ovat edenneet ja seminaariohjelma täsmentynyt. Seminaarikutsut on lähetetty.

Seminaarin ohjelma (aikataulu suuntaa antava):

12.00 Tervetuloa! Pormestari Arto Lindberg

12.05 Seminaarin tavoitteet, HYTE-lautakunnan puheenjohtaja Aarno Järvinen

12.20 HYTE-työ Tuusulassa ja Keusote-alueella, hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatiminen, kehittämispäällikkö Heidi Hagman

12.30 Hyvinvointijohtaminen kunnissa tutkimuksen valossa, Kaija Majoinen, Kuntaliitto

13.00 Erätauko –dialogi Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä ja eri toimijoiden rooleista

13.45 Kahvit

14.00 Miten tuusulalainen voi? Tuusulan asukkaiden hyvinvointi FinSote-tutkimuksen tulosten valossa, Suvi Parikka, THL

14.45 Yhteinen työskentely hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman valmisteluun liittyen

15.45 Seminaarin yhteenveto

16.00 Seminaari päättyy

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • merkitä tiedokseen tilannekatsauksen seminaarijärjestelyihin

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan koolle kutsuma Hyvinvointiseminaari järjestettiin 29.3 klo 12-16 Tuusulan kunnantalolla. Käydään läpi seminaaripalaute muun muassa seuraavista näkökulmista:

  • kävijämäärä
  • puheenvuorot
  • dialogi
  • työskentelyn yhteenveto

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenlautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi Hyvinvointiseminaarin yhteenvedon.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenlautakunta päätti

  • merkitä tiedoksi Hyvinvointiseminaarin yhteenvedon.