Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyte ltk 3.4.2019

TUUDno-2019-235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnalla ja Keusotella on yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä – asiakkaat, asukkaat, kuntalaiset, ovat yhteisiä ja yhteistyötä tehdään eri yhdyspinnoilla. Kunnan hyvinvointitehtävä painottuu ennaltaehkäiseviin palveluihin, Keusoten korjaaviin palveluihin. 
Molemmilla tahoilla on yhteisenä tavoitteena ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja korjaavan hoidontarpeen vähentäminen. Työhön sisältyy kuntalaisten/asukkaiden/asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulma sekä alueen ja kunnan elinvoiman ja talouden näkökulma.

HYTE-tehtävä on molemmissa organisaatioissa koko organisaation läpäisevä ja poikkileikkaava: ylimmästä johdosta asiakaspintaan, toimialueelta toiseen. Molempien organisaatioiden eri organisaatio- ja päätöksentekoelinten tasoilla ja ryhmillä on oma roolinsa HYTEn edistäjinä. 
Rooli on hyvä tunnistaa, kommunikoida ja yhdyspinnat sekä niillä työskentely kirkastaa. Erityisen tärkeää se on Keusoten ja kunnan palveluiden yhdyspinnoilla. Alueellinen HYTE-työ on käynnistynyt kuntien ja Keusoten yhteistyönä. Kokouksessa annetaan tilannekatsaus työn käynnistymiseen ja etenemiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen tilannekatsauksen alueellisen HYTE-työn käynnistymiseen.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • keskustelun jälkeen merkitä tiedokseen tilannekatsauksen alueellisen HYTE-työn käynnistymisestä.

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan kuuden kunnan sote-kuntayhtymä Keusote on toiminut vuoden alusta lähtien. Talven aikana on käynnistetty alueellinen HYTE-työ kuntien ja Keusoten välillä. Keusoten ulkoisen integraation johtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä vierailee kokouksessa esittelemässä ja keskustelemassa aiheesta mm. seuraavista näkökulmista:

 • Yhteinen hyvinvoinnin edistämistehtävä
 • Yhdyspinnat
 • Ohjauskeinot
 • Alueellinen hyvinvointikertomus
 • Yhteistyö

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen Kristiina Kariniemi-Örmälän esityksen ja käydyn keskustelun.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ulkoisen integraation johtajan Kristiina Kariniemi-Örmälän esitys sekä käyty keskustelu.