Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Osallistuvan rahoituksen kokeilu, hybridirahoituksen malli Tuusulassa

TUUDno-2021-997

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
  • Katja Repo, yhteisömanageri, katja.repo@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta ja Tampereen kaupunki valittiin mukaan Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hankkeeseen tammikuussa 2020. Demokratiakokeilut 2020 tavoitteena oli demokratiaa vahvistavat ja innovatiiviset yhteishankkeet, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Kokeilut olivat osa Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Kokeilut toteutettiin pääosin vuoden 2020 aikana. Sitra toteutti Demokratiakokeilut 2020 -projektin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. 

Tuusulan ja Tampereen kokeilussa kunnat halusivat yhdessä kehittää uutta rahoitusmallia kunnan asukkaiden ja yhteisöjen ideoiman ja yhdessä kehittelemän toiminnan tukemiseen. Kokeilu käynnistyi alkuvuodesta 2020 ja hankeaika päättyy huhtikuun 2021 lopussa. 
Luodussa hybridirahoitusmallissa kokeiltiin ja löydettiin tapa rahoittaa asukkaiden ja yhteisöjen itsensä ideoimaa toimintaa osallistuvamman joukkorahoituksen keinoin. Kahden erikokoisen kunnan yhteiskokeilussa nähtiin, miten malli toimii erilaisissa toimintaympäristöissä ja miten se skaalautuu. Tuusulan ja Tampereen kokeilema malli on kaikkien kuntien käytettävissä. Mallin kehittämisessä oli mukana asukkaita ja yhteisöjä. Kokeilussa olivat myös mukana Helsingin ja Tampereen yliopistojen tutkijat. 

Kokeilua on käsitelty hyte-lautakunnassa 13.12.2019 sen valmisteluvaiheessa, 21.4.2020 kokeilun juuri käynnistyttyä ja syksyllä 22.9.2020 tilannekatsauksen merkeissä. Konsernijaosto on käsitellyt kokeilua 27.4.2020.

Hankkeen loppuraportti valmistuu 23.4. ja sen havainnot esitellään kokouksessa.

Vuonna 2020 toteutui kaksi asukkaiden kampanjaa oman lähialueen kohentamiseksi 

Viime vuonna kokeiluun osallistui neljä hanketta, joista kaksi sai tavoittelemansa rahoituksen. Viime vuoden puolella Mattilan asukasyhdistyksen käynnistämän kampanjan myötä Piilipuistoon saatiin piknikpöytä ja kuntoiluvälineitä. Toinen menestynyt kampanja konkretisoituu tänä keväänä kun Linjamäen puiston aitaa ryhdytään kunnostamaan.

Hybridirahoitus saa jatkoa vuonna 2021 – hakuaika käynnistyy toukokuun alussa 

Hybridirahoituskokeilu saa Tuusulassa jatkoa vuonna 2021. Korona-ajan kielteisten vaikutusten minimoimiseksi on tärkeää mahdollistaa asukkaiden ideoita ja omaehtoista tekemistä hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistamiseksi. Hybridirahoitusta voi hakea tuusulalaisten toteutuksiin 1.5.-30.11.2021. Rahoitusta voi hakea yhteisöllisille laajasti ihmisille hyvinvointia tuottaviin toimintoihin tai projekteihin. Toteutuksen tulee olla sellainen, ettei siitä synny kunnalle käyttötalouskustannuksia. Hybridirahoitukseen on varattu 10 000 euroa vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • hyväksyä osallistuvan rahoituksen kokeilun loppuraportin
  • merkitä tiedoksi Tuusulan hybridirahoituskokeilun jatkon vuonna 2021.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • hyväksyä osallistuvan rahoituksen kokeilun loppuraportin
  • merkitä tiedoksi Tuusulan hybridirahoituskokeilun jatkon vuonna 2021.


Heidi Hagman ja yhteisömanageri Katja Repo esittelivät asiaa kokouksessa.