Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Osallistuvan budjetoinnin toteutus Tuusulassa vuonna 2021 ja 2022

TUUDno-2020-2110

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
 • Katja Repo, yhteisömanageri, katja.repo@tuusula.fi

Perustelut

Osallistuvan budjetoinnin toteutus Tuusulassa vuonna 2021 ja 2022

Vuoden 2021 osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin ideahaku oli 23.9.-1.11.2020. Ideoita paremmasta elämästä Tuusulassa saattoi ehdottaa verkossa tai paperilomakkeella Tuusinfossa, kirjastoissa sekä eri puolilla kuntaa pidettävissä pop up -tilaisuuksissa.

Ideoita sai ehdottaa kuka tahansa – yksittäinen henkilö, yhdistys tai yhteisö. Sähköisellä osallistumisalustalla https://osallistu.tuusula.fi pystyi seuraamaan osallistuvan budjetoinnin etenemistä ja ideoida, kommentoida sekä äänestää omat suosikit toteutukseen. 

Ideahaun aikana kunnan viranhaltijat arvioivat ideoiden toteutusmahdollisuudet ja sen jälkeen toteuttamiskelpoisia ideoita työstettiin kunnan ja asukkaiden yhteisissä pajoissa, joissa jatkoon päässeistä ideoista valmisteltiin äänestysehdotuksia ja niille laadittiin budjetti. Jatkojalostuspajat toteutettiin virtuaalisina 18.-26.11.

Vuoden 2021 aikana toteutettavat ehdotukset valittiin äänestyksellä, johon saivat osallistua kaikki 12 vuotta täyttäneet tuusulalaiset. Äänensä sai antaa useammalle idealle, kunhan ideoiden yhteisbudjetti pysyi alle 100.000 eurossa. Äänestysaika oli 4.–31.1., ja äänestää sai joko verkossa kirjautumalla sähköiselle osallistumisalustalle https://osallistu.tuusula.fi tai avustettuna Tuusinfossa, kirjastoissa ja pop up äänestyspisteessä. Äänestystulokset julkistettiin 2.2. 

Äänestysaikana asukkaat antoivat ääniä eri ehdotuksille yhteensä 24 555 kappaletta. Äänestysprosentti kasvoi viime vuoden 6 prosentista 7,4 %:iin. Äänioikeutettuja olivat kaikki 12 vuotta täyttäneet tuusulalaiset ja äänestäjiä oli 2455. Käytettävissä olevan 100 000 euron määrärahan jakavat 28 eri ehdotusta. Vuonna 2021 toteutettavat ehdotukset jakautuvat koko kunnan ja alueiden kesken seuraavasti: 

 • Koko Tuusula
  Nuoret töihin (674 ääntä)
  Tuusulan niityt kukkimaan (587)
  Eroon siruetanoista (377)
  Syötäviä puistoja (329)
  Kehitysvammaisten päivä hevostallilla (307)
  Tuusulan retkikohteet Retkipaikka.fi -sivustolle (273)  
   
 • Kellokoski
  Pyörätelineitä Kellokoskelle (338)
  Elokuva-picnic Kellokoskella (317)
  Mopo- ja pyöräpaja Kellokoskelle (261)
   
 • Hyrylä
  Kukkaloistoa Hyrylän keskustaan (540)
  Fjällbohon siisti yleisö-WC (463)
  Elonkorjuumarkkinat Hyrylässä (447)
  Opasteita Rykmentinpuiston metsään (446)
  Kirsikkapuita Tuulipuistoon (433)
  Matonpesupaikan siistiminen (370)
  Ristikiven metsäpolkujen parantaminen kyltein tai sorastamalla (332)
   
 • Etelä-Tuusulan kylät
  Kukka-ja hernepeltoja Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkoston alueelle (391)
  Laavu Vaunukankaalle (294)
  Lisää leväpuomeja Rusutjärven uimarannalle (268)
  Roska-astioita Lahelaan (248)
   
 • Riihikallio 
  Puita Kotkanpuistoon (451)
  Kotkanpuiston purojen kunnostus (364)
  Puistojoogaa ja toiminnallista lihaskuntoharjoittelua Kotkanpuistossa (341)
   
 • Jokela
  Kukkaistutus- ja penkkiyhdistelmä Jokelan keskustaan (259)
  Mopopaja Jokelaan (251)
  Ikäihmisille virkistystä Jokelassa (241)
  Tiilitehtaan hedelmäpuiston kunnostus (202)

  Toteutettaviksi äänestettyjen projektien toteutus on alkanut ja toteutukset tehdään vuoden 2021 aikana.


Vuoden 2022 osallistuva budjetointi

Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin toteutuksen valmistelu käynnistyy keväällä 2021. Tavoitteena on kytkeä toimialueet tiiviimmin osallistuvan budjetin valmisteluun ja toteutukseen prosessin eri vaiheissa. Esiin on myös noussut toive parantaa panos-hyöty suhdetta. Toteutusaikataulua on jo hahmoteltu ja ideointivaiheen suunnitellaan käynnistyvän syyskuussa ja jatkuvan lokakuun loppuun. Marraskuuta on suunniteltu yhteiskehittämiselle ja tammikuuta 2022 äänestysajaksi.

Kehittämispäällikkö Heidi Hgaman ja yhteisömanageri Katja Repo esittelevät asiaa kokouksessa.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää 

 • merkitä tiedokseen osallistuvan budjetoinnin tilannekatsauksen ja käydä lähetekeskustelun vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin toteutukselle. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • merkitä tilannekatsauksen tiedoksi
 • käydä lähetekeskustelun vuoden 2022 osallistuvaan budjetointiin.Esittelijä Heidi Hagman ja yhteisömanageri Katja Repo esittelivät asiaa kokouksessa.