Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ilmoitus- /muut asiat

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan

 • Koronakatsaus
   
 • Tuusula on hyväksytty Terve Kunta-verkoston jäseneksi
  Terve Kunta -​verkosto jakaa tietoa ja oppii yhdessä järjestämällä vuosittain verkostokokouksia ja avoimia seminaareja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista,​sekä videoneuvotteluita vertaisoppimisen tueksi. Verkosto kehittää, pilotoi ja levittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytänteitä ja menetelmiä sekä tekee yhteistyötä mm. Sosiaali-​ja terveysministeriön (STM) ja Kuntaliiton kanssa. Lisäksi verkosto tekee kansainvälistä yhteistyötä WHO European Healthy Cities -​verkoston kanssa.

  Verkoston toimikaudet ovat valtuustokausien mukaisesti neljä vuotta. Toimintasuunnitelma tehdään toimikaudelle ja sitä tarkennetaan vuosittain. Verkosto on maksuton. Liittyessään verkostoon Tuusulan kunta on sitoutunut 
  • verkoston yhteisesti sopimiin tehtäviin
  • toteuttamaan aktiivisesti lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää
  • kehittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
  • kaventamaan hyvinvointi-​ja terveyseroja kaikkien hallinnonalojen yhteistyönä ja kuntalaisten osallisuutta vahvistamalla
  • valmistelemaan ja järjestämään Terve Kunta -​verkoston kokouksia. 
    
 • Alueellinen hyvinvointikertomus 2020
  Keusoten yhtymähallitus on hyväksynyt 23.3. alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä muut asiat tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.