Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminta-avustukset 2020

TUUDno-2020-488

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan avustussäännön mukaan avustuksia myönnetään ensisijaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kiinteästi liittyvään 

  • toiminnan kehittämiseen, uusien ideoiden ja toimintamuotojen mahdollistamiseen 
  • lautakunnan vuosittain nimeämiä asiakasryhmiä tukevaan vapaaehtoistyöhön 
  • väestöä laajasti koskevaan valistus- ja tukitoimintaan 
  • muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan. 

Avustusten kohdentamisen teemoista päätetään vuosittain. Teemat nousevat kunnan strategiasta sekä hyvinvointisuunnitelmasta. Määrärahan kohdentaminen vuosittain eri toimijoille tukee myös järjestöjen omien toimintojen kehittämistyötä.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti 26.2. kokouksessaan, että järjestöavustukset kohdennetaan vuonna 2020 hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kiinteästi liittyvään toiminnan kehittämiseen, uusien ideoiden ja toimintamuotojen mahdollistamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuuden edistämiseen, yhteisöllisyyteen ja eri-ikäisten kohtaamiseen sekä tuusulalaisten toimintakyvyn tukemiseen. Avustussäännön mukaan avustuksia voidaan myöntää myös väestöä laajasti koskevaan valistus- ja tukitoimintaan sekä muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan.  

Avustusta myönnetään pääsääntöisesti toimintaan, jota Tuusulan kunta ei osta muilta tuottajilta. Avustuksin ei ylläpidetä palvelutuotantoa. Avustusta ei myönnetä virkistystoimintaan. Lautakunnan avustusten piiriin eivät kuulu yhdistysten investoinnit. Avustusta ei myöskään myönnetä, mikäli hakija on saanut hankeavustusta tai muuta rahoitusta kunnanhallitukselta, lautakunnalta tai muulta kunnalliselta toimijalta samaan kohteeseen. 

Avustusten jakamiseen vaikuttavat lautakunnan käytettävissä olevan määrärahan suuruus, hakemusten määrä ja lautakunnan harkinta tämän avustussäännön puitteissa. Avustus voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan. 

Määräaikaan mennessä saapui 16 järjestön ja/tai yhdistyksen avustushakemus. Avustuksen myöntämisen perusteena on, että hakijat ja hakemukset täyttävät avustussäännössä määrätyt kriteerit. Avustuksiin on varattu määrärahaa 10 000 euroa. Kaikkiaan avustusta haettiin yhteensä 15 800 euron edestä. 

Yhdistelmä hakemuksista ja ehdotus myönnettävistä avustuksista on liitteenä. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • myöntää avustukset liitteen mukaisesti. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • myöntää avustukset liitteen mukaisesti.