Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitus- /muut asiat

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää merkitä tiedoksi

 • Ajankohtaiset nostot poikkeusajan toimista
 • Tilannekatsaus Tuusulan kunnan EVA-mallin valmisteluun (vaikutusten ennakkoarviointi)
 • Neuvostojen kannanoton Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluverkon kehittämiseen
 • Lausuntopyynnön, Sammonmäki III asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3561
 • Lausuntopyynnön Kievarintie, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3478

 

Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • kokoontua seuraavan kerran 10.8. klo 17.30

Päätös

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 20.15-20.20.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti merkitä tiedoksi

 • koronainfon 
 • EVA-mallin valmistelutilanteen
 • neuvostojen kannanoton Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluverkon kehittämiseen
 • lausuntopyynnön, Sammonmäki III asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3561 sekä lausuntopyynnön Kievarintie, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3478 ja päätti olla antamatta lausuntoa kaavojen muutosluonnoksista tai -ehdotuksista

 

Lisäksi lautakunta päätti

 • pitää seuraavan kokouksen ti 11.8. klo 17.30.