Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Hyvinvointikertomus 2019

TUUDno-2020-1190

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomus 2019 on laadittu HYTE-ryhmässä keräämällä hyvinvointikertomuksen indikaattoritietoa ja tuottamalla analyysiä toimialueilla. Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien indikaattoreiden valossa
  • pyytää lautakunnilta lausunnot hyvinvointikertomuksesta kesäkuun loppuun mennessä
  • käsitellä hyvinvointikertomuksen ja siitä annetut lausunnot elokuun kokouksessa.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 

  • keskusteli tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta indikaattorien valossa
  • päätti pyytää muilta lautakunnilta lausunnot hyvinvointikertomuksesta kesäkuun loppuun mennessä
  • päätti jatkaa hyvinvointikertomuksen ja siitä annettujen lausuntojen käsittelyä elokuun kokouksessa.