Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Osallistuva budjetointi 2021

TUUDno-2020-2110

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Osallistuva budjetointi Tuusulassa 

Osallistuvaa budjetointia on tehty Tuusulassa kuntatasoisesti vuodesta 2018. Vuonna 2018 jaossa oli 40 000 euroa, ja vuosina 2019 ja 2020 asukkaat saivat päättää 100 000 euron käytöstä. Tuusula on osallistuvan budjetoinnin edelläkävijöitä Suomessa, maailmanlaajuisesti osallistuvaa budjetointia tehdään tuhansissa kaupungeissa. Suomessa kuntatasoista osallistuvaa budjetointia hyödynnetään nykyään mm. Helsingissä (2019->), Turussa (2020->) ja Tampereella (2020->). Tuusulan naapurikunnista Nurmijärvi (2019), Järvenpää (2020) ja Hyvinkää (2020) ovat kokeilleet osallistuvaa budjetointia. 
 

Vuoden 2021 prosessin valmistelu 

Tuusulassa on valmisteltu vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin prosessia keväästä saakka. Prosessia on kehitetty aiemmilla kierroksilla saadun palautteen perusteella:

 • Ideointi-vaihe käynnistyy aiempaa aikaisemmin, syyskuussa 2020 (lokakuun sijaan).
 • Ideoiden arviointivaiheessa tiivistetään toimialueiden välistä yhteistyötä.
 • Yhteiskehittämisen vaihe toteutetaan verkossa ja tapaamisissa paikan päällä marraskuussa (joulu- ja tammikuun sijaan).
 • Ideoinnin ja yhteiskehityksen aikaistus vahvistaa myös yhteyttä toimialueiden seuraavan vuoden toiminnan suunnitteluun.
 • Joulukuu on varattu ehdotusten viennille äänestykseen ja äänestysmateriaalien valmistelulle, taaten viranhaltijoille aiempaa enemmän valmisteluaikaa.
 • Äänestys toteutuu aiemmin kuin edellisinä vuosina, tammikuussa 2021 (helmi-huhtikuun sijaan). Näin toteutuksille jää aiempia vuosia enemmän aikaa helmi-joulukuussa.  

Osallistuvan budjetoinnin määrärahaksi esitetään 100 000 euroa edellisten vuosien tapaan. Osallistuvan budjetoinnin määräraa on tavoitteena nostaa tulevina vuosina. Esitys 100 000 euron jakautumisesta koko Tuusulan ja alueiden välillä:

 • Koko Tuusula 30 000 euroa 
 • Alueet 70 000 euroa asukasluvun suhteessa
  • Hyrylä 22 000 (2020: 19 000) 
  • Jokela 13 000 (2020: 11 500) 
  • Kellokoski 10 000 (2020: 8 000) 
  • Etelä-Tuusulan kylät 15 000 (2020: 13 000) 
  • Riihikallio 10 000 (2020: 8 500)  

Valtuusto päättää osallistuvan budjetoinnin budjetista joulukuussa päättäessään kunnan talousarviosta vuodelle 2021.  


Osallistuvan budjetoinnin prosessi 2021 

Osallistuvan budjetoinnin ideahaku käynnistyy 23. syyskuuta ja päättyy 1. marraskuuta. Ideoita paremmasta elämästä Tuusulassa voi ehdottaa verkossa tai paperilomakkeella Tuusinfossa, kirjastoissa sekä eri puolilla kuntaa pidettävissä pop up -tilaisuuksissa. Katso tilaisuuksien ajankohdat kunnan tapahtumakalenterista tapahtumat.tuusula.fi 

Ideoita voi ehdottaa kuka tahansa – yksittäinen henkilö, yhdistys tai yhteisö. Kaikki ideat tulevat näkyviin sähköiselle osallistumisalustalle osoitteessa: https://osallistu.tuusula.fi. Siellä voi seurata osallistuvan budjetoinnin etenemistä ja ideoida, kommentoida sekä äänestää omat suosikit toteutukseen. 

Ideat jatkokehitykseen 

Ideahaun aikana kunnan viranhaltijat arvioivat ideoiden toteutusmahdollisuudet ja sen jälkeen toteuttamiskelpoisia ideoita aletaan työstää kunnan ja asukkaiden yhteisissä pajoissa, joissa jatkoon päässeistä ideoista valmistellaan äänestysehdotuksia ja niille laaditaan budjetti. Jatkokehitysvaihe alkaa 18. marraskuuta ja päättyy marraskuun lopussa. Jokainen on tervetullut mukaan omien ja tärkeiksi katsomiensa ideoiden kehittelyyn. Äänestysehdotukset tulevat näkyviin kunnan sähköiselle osallistumisalustalle. 

Jatkojalostuspajat paikan päällä ja verkossa 

 • 18.11. klo 18-20 Jokelan koulukeskus ja verkossa 
 • 19.11. klo 18-20 Kellokosken koulu ja verkossa 
 • 21.11. klo 11-13 Tuusulan pääkirjasto ja verkossa 
 • 24.11. klo 18-20 Vaunukankaan koulu ja verkossa 
 • 25.11. klo 9-11 Tuusulan pääkirjasto ja verkossa 
 • 26.11. klo 18-20 Riihikallion koulu ja verkossa 

Päätösvalta asukkailla  

Vuoden 2021 aikana toteutettavat ehdotukset valitaan äänestyksellä, johon voivat osallistua kaikki 12 vuotta täyttäneet tuusulalaiset. Äänensä voi antaa useammalle idealle, kunhan ideoiden yhteisbudjetti pysyy alle 100.000 eurossa. Äänestysaika on 4.–31.1., ja äänestää voi joko verkossa kirjautumalla sähköiselle osallistumisalustalle https://osallistu.tuusula.fi tai avustettuna Tuusinfossa, kirjastoissa ja pop up äänestyspisteessä. Äänestystulokset julkaistaan 2.2. Voittaneet ehdotukset toteutetaan vuoden 2020 aikana. Toteutus tapahtuu kunnan, yhteisöjen ja asukkaiden yhteistyönä. 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen osallistuvan budjetoinnin 2021 toteutusprosessin
 • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että osallistuvan budjetoinnin määräraha vuonna 2021 on 100 000 euroa.
 • että osallistuvan budjetoinnin määräraha jakautuu koko Tuusulan ja alueiden välillä seuraavasti
  • Koko Tuusula 30 000 euroa 
  • Alueet 70 000 euroa asukasluvun suhteessa
   • Hyrylä 22 000 (2020: 19 000) 
   • Jokela 13 000 (2020: 11 500) 
   • Kellokoski 10 000 (2020: 8 000) 
   • Etelä-Tuusulan kylät 15 000 (2020: 13 000) 
   • Riihikallio 10 000 (2020: 8 500)  

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • merkitä tiedokseen osallistuvan budjetoinnin 2021 toteutusprosessin
 • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että osallistuvan budjetoinnin määräraha vuonna 2021 on 100 000 euroa
 • että osallistuvan budjetoinnin määräraha jakautuu koko Tuusulan ja alueiden välillä seuraavasti
  • Koko Tuusula 30 000 euroa 
  • Alueet 70 000 euroa asukasluvun suhteessa
   • Hyrylä 22 000 
   • Jokela 13 000 
   • Kellokoski 10 000 
   • Etelä-Tuusulan kylät 15 000 
   • Riihikallio 10 000 

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan osallistuvan budjetoinnin äänestys oli käynnissä 4.–31.1.2021. Äänestysaikana asukkaat antoivat ääniä eri ehdotuksille yhteensä 24 555 kappaletta. Äänestysprosentti kasvoi viime vuoden 6 prosentista 7,4 %:iin. Äänioikeutettuja olivat kaikki 12 vuotta täyttäneet tuusulalaiset ja äänestäjiä oli 2455. Käytettävissä olevan 100 000 euron määrärahan jakavat 28 eri ehdotusta. Toteutettavat ehdotukset jakautuvat koko kunnan ja alueiden kesken seuraavasti: 

 • Koko Tuusula
  Nuoret töihin (674 ääntä)
  Tuusulan niityt kukkimaan (587)
  Eroon siruetanoista (377)
  Syötäviä puistoja (329)
  Kehitysvammaisten päivä hevostallilla (307)
  Tuusulan retkikohteet Retkipaikka.fi -sivustolle (273)  
 • Kellokoski
  Pyörätelineitä Kellokoskelle (338)
  Elokuva-picnic Kellokoskella (317)
  Mopo- ja pyöräpaja Kellokoskelle (261)
 • Hyrylä
  Kukkaloistoa Hyrylän keskustaan (540)
  Fjällbohon siisti yleisö-WC (463)
  Elonkorjuumarkkinat Hyrylässä (447)
  Opasteita Rykmentinpuiston metsään (446)
  Kirsikkapuita Tuulipuistoon (433)
  Matonpesupaikan siistiminen (370)
  Ristikiven metsäpolkujen parantaminen kyltein tai sorastamalla (332)
 • Etelä-Tuusulan kylät
  Kukka-ja hernepeltoja Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkoston alueelle (391)
  Laavu Vaunukankaalle (294)
  Lisää leväpuomeja Rusutjärven uimarannalle (268)
  Roska-astioita Lahelaan (248)
 • Riihikallio 
  Puita Kotkanpuistoon (451)
  Kotkanpuiston purojen kunnostus (364)
  Puistojoogaa ja toiminnallista lihaskuntoharjoittelua Kotkanpuistossa (341)
 • Jokela
  Kukkaistutus- ja penkkiyhdistelmä Jokelan keskustaan (259)
  Mopopaja Jokelaan (251)
  Ikäihmisille virkistystä Jokelassa (241)
  Tiilitehtaan hedelmäpuiston kunnostus (202)

Toteutettaviksi äänestettyjen projektien toteutus on osittain jo alkanut ja toteutukset tehdään vuoden 2021 aikana. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää 

 • merkitä tiedokseen osallistuvan budjetoinnin äänestystuloksen ja tilanteen. 

Päätös

Esitys merkittiin tiedoksi.