Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 23.11.2021

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jari Räsänen ja Eero Juntunen.