Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 23.11.2021

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.