Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 23.11.2021

§ 71 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokousaikataulu vuonna 2022

TUUDno-2021-2561

Perustelut

Hallintosäännön (107 §) toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • kokoontua vuonna 2022 pääsääntöisesti tiistaisin klo 17 alkaen  8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 7.6., 23.8., 20.9., 22.11. ja 20.12.