Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Toimielinten työskentelyn arviointi 2017-2021 ja kehittämistoimenpiteet, hyte-lautakunta

TUUDno-2019-1176

Perustelut

Valtuustokauden 2017-2021 päätteeksi on toteutettu luottamuselinten työskentelyn arviointi. Arvioinnin tavoitteena on vetää yhteen päättyvän valtuustokauden onnistumisia ja kehityskohteita sekä kääntää katseita tulevaan valtuustokauteen. Arvioinnin yhteydessä vastattiin myös luottamushenkilöille suunnattuun strategiakyselyyn. Vastauksia hyödynnetään uuden kuntastrategian laadinnassa ja poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2. vaiheen kehittämistyössä.


Arvioinnit toteutettiin 26.5.- 20.6.2021 välillä valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenten keskuudessa. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot). Toimielinten työskentelyä arvioineiden kyselyiden rinnalla toteutettiin strategiakysely, jossa arvioitiin päättyvän valtuustokauden strategiaa sekä haettiin evästystä käynnistyvän valtuustokauden strategialle. Vastaavat arvioinnit toteutettiin myös edellisen valtuustokauden päätteeksi keväällä 2017. Tämän lisäksi toteutettiin väliarviointi toimielinten työskentelystä keväällä 2019 ja tulokset käsiteltiin tuolloin luottamuselimissä.


Nyt toteutettujen kyselyiden tuloksia voi verrata vuoden 2017 ja 2019 kyselyihin sekä muiden kuntien luottamuselimissä toteutettujen kyselyiden vastausten keskiarvoihin.


Hyte-lautakunan työskentelyn arvioinnin tuloksia esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen hyte-lautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopia kehittämiskohteista.
   

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • merkitä tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopi kehittämiskohteista.

  Vahvuudet ja mahdollisuudet
  • keskusteleva ilmapiiri 
  • hyte-lautakunta on löytänyt oman paikkansa 
  • hyte-työ on lähtenyt hyvin käyntiin kunnassa ja sen pohjalta työtä on hyvä jatkaa käynnistyvällä valtuustokaudella
  • Koronatoimien nopea käynnistäminen ja korona-exitin valmistelun käynnistys ensimmäisenä Keusote-kunnista


Heikkoudet ja kehittämiskohteet

 • Kaavalausuntojen valmistelun kehittäminen syvällisemmin kantaa ottavaksi.
 • Seminaaripäivien ja iltakoulumaisia kokouksia neuvostojen ja muiden lautakuntien kanssa kaivataan