Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi 

Arja Turtiainen ja Pekka Koivumäki.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Turtiainen ja Tuula Lahdenperä.