Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi 

Pekka Koivumäki ja Merja Kuusisto.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Koivumäki ja Tuula Lahdenperä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.