Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisäksi todetaan, että kokouksen alussa on hyvinvointisuunnitelman esittelytilaisuus lautakunnalle, johon osalistuvat myös kasvatus- ja sivistyslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.