Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ilmoitus- /muut asiat

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan: 

Keudigi-messut  sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille ja ammattilaisille torstaina 14.11.2019 klo 11 - 15 Hyrylän sote-asemalla

Sammonmäki III asemakaavamuutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nro 3561
Lausunto tulee antaa 4.11.2019 mennessä

Högberginhaaran jatke, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nro 3622
Lausunto tulee antaa 4.11.2019 mennessä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohje 17.10.2017: Ehkäisevä päihdetyö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteistä perustyötä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

  • päätti käynnistää prosessin vuoden tuusulalainen hyvinvoinnin edistäjäjän valinnaksi ja palkitsemiseksi.

 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.