Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi 

Pekka Koivumäki ja Tuula Lahdenperä.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Koivumäen ja Tuula Lahdenperän. 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.