Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
  • käsitellä §15 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto, viimeisenä Heidi Hagmanin esteellisyyden vuoksi
  • todeta, että osa kokoukseen osallistujista oli paikalla kokoustila Ostarissa, ja osa osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.