Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitus- /muut asiat

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan

 • hyvinvointikertomuksen 2019 tilanne
 • osallistuvan budjetoinnin ja hybridirahoituksen tilannekatsaus
 • kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tammi-joulukuun 2019 nettotoimintamenojen ensitiedot.
   

Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • päättää antaako se lausunnon Pellavamäentie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 3557 ja
  Kivikiilan asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3458.

Päätös

Hyte-lautakunta päätti

 • merkitä hyvinvointikertomuksen 2019 valmistelutilanteen tiedoksi ja sopia alustavasti elokuun kokouksen pidettäväksi tiistaina 11.8., jotta lautakunta saa osaltaan hyväksyttyä hyvinvointikertomuksen 
 • merkitä tiedoksi osallistuvan budjetoinnin ja hybridirahoituksen tilannekatsauksen
 • merkitä tiedoksi kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tammi-joulukuun 2019 nettotoimintamenojen ensitiedot
 • merkitä tiedoksi korona-infon
   

Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • että lautakunta ei anna lausuntoa Pellavamäentie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 3557 ja Kivikiilan asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3458. 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.