Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tuusulan ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2020-2021

TUUDno-2020-2402

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä, ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia haittoja. Työn tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa.

Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnalle. Kuntien vastuu ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä perustuu useampaan lakiin, mm. kuntalakiin, lakiin ehkäisevän päihdetyön järjestämiseksi ja terveydenhuoltolakiin. Ehkäisevän päihdetyön laissa säädetään ne toimet, jotka jokaisessa kunnassa tulee vähintään toteuttaa ehkäisevän päihdetyön järjestämiseksi esim. perusrakenteet ja -tehtävät, mutta kunnat voivat valita miten työtä käytännössä toteuttavat. Lain mukaan kunnassa tulee olla nimettynä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin. 

Aluehallintovirasto lähetti kuntiin lokakuussa 2019 kirjeen, jossa se kannustaa kuntia toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä ehkäisevän päihdetyön osalta. Tuusulan ehkäisevän päihdetyön suunnitelman on osa lakisääteistä tehtävää, jossa määritellään ehkäisevän päihdetyön tavoitteet ja toimenpiteet sekä nimetään ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • hyväksyä Tuusulan ehkäisevän päihdetyön suunnitelman 2020-2021.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • hyväksyä Tuusulan ehkäisevän päihdetyön suunnitelman 2020-2021 pienillä muutoksilla. Hyväksytty suunnitelma on liitteenä. 
  • lähettää ehkäisevän päihdetyön suunnitelman tiedoksi kunnanhallitukselle. 

 

Ohjaamopalvelupäällikkö Jaana Kellosalmi esitteli Tuusulan ehkäisevän päihdetyön suunnitelman 2020-2021.