Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ilmoitus- /muut asiat

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan

 • Tilannekatsaus järjestöstrategian etenemisestä 
  Järjestöstrategian valmistelu on aloitettu ja sitä on työstetty yhdessä Tuusulassa toimivien järjestöjen kanssa​ syksystä 2019 asti. Järjestöstrategia ​sisältää järjestöjen ja kunnan yhteisen vision, tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosille ja toimii myös työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi sekä elinvoiman ja monitahoisen osallisuuden ja hyvinvoinnin tuottamiseksi.​​
   
 • Tilannekatsaus palveluverkkovalmisteluun – “Iloisten yhteisöjen Tuusula”
  Tuusulassa laadittiin vuonna 2019 Iloisen oppimisen Tuusula, käsikirja oppimisympäristöjen suunnitteluun. Käsikirja luotiin osallistuvassa prosessissa ja yhdessä syntyi unelma Tuusulasta uudenlaisena oppimisympäristönä. Tulevaisuuden Tuusulassa koko kunta muodostaa oppimisympäristön, jossa taajamien sydämissä sijaitsevat monikäyttöiset sisä- ja ulkotilat tarjoavat oppimis- ja toimintamahdollisuuksia kaiken ikäisille asukkaille. Syksyn 2020 aikana on laadittu "Iloisten yhteisöjen Tuusula" -asiakirja täydentämään Iloisen oppimisen käsikirjaa yhteiskäytön näkökulmasta. 
   
 • Lausuntopyyntö, Vanha Valtatie, asemakaavan muutosehdotus nro 3625
  ​​​​​​​Kuntakehityslautakunta on 7.10.2020 § 102 päättänyt asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotus on nähtävillä 22.10.2020 - 20.11.2020.

  Asemakaavan muutos koskee maantien 1456 (Vanha valtatie) aluetta, joka sijaitsee Kellokosken keskustassa välillä Carlanderintien liittymä - Kellotorin eteläpuoli. Nykyinen liikennealue on tarkoitus muuttaa katualueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa Vanhan valtatien saneerauksen toiminnallisesti järkevänä kokonaisuutena. Tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä.

  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta arvioi, antaako se lausunnon Vanha Valtatie, asemakaavan muutosehdotuksesta nro 3625.
   
 • Katsaus koronatilanteeseen Tuusulassa 
   
 • Osallistuva budjetoinnin 2021 eteneminen  
  Osallistuvan budjetoinnin ideahaku on käynnissä 1.11.2020 asti, jonka jälkeen alkaa jatkokehittämisen vaihe. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • antaa lausunnon seuraavassa kokouksessaan Vanha Valtatie, asemakaavan muutosehdotuksesta nro 3625
 • merkitä muut asiat tiedoksi.