Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi 

Anne Mäkinen ja Mari Niemi-Saari.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lauri Untamo ja Anne Mäkinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.