Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoukset vuonna 2020

TUUDno-2019-2310

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallistuuskoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

  • päättää vuoden 2020 kokousaikataulun ja kokousten teemat.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • kokoontua vuonna 2020: 21.1., 25.2., 24.3., 21.4., 26.5., 25.8., 22.9., 20.10., 17.11. ja 18.12. klo 17.30 alkaen.

Tiedoksi

Lautakunnan jäsenet, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.