Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020 - 2025

TUUDno-2019-2309

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallistuuskoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman taustalla on Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018-2022. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on yksi Keusoten strategiaa 2020-2025 toteuttavista asiakirjoista. 
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän valmistelema alueellinen hyvinvointisuunnitelma kokoaa kuntien hyvinvointikertomusten ja –suunnitelmien keskeiset kohdat ja asettaa tavoitteet alueelliselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyölle vuosille 2020-2025. Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattu mm. 
•    alueellisen hyvinvointityön organisoituminen ja yhteistyö Keusoten ja kuntien osalta
•    alueen hyvinvoinnin nykytila kuvattu indikaattoritiedon perusteella
•    tavoitteet ja toimenpiteet alueelliselle hyvinvointityölle vuosille 2020-2025
•    koottu kuntien hyvinvointikertomukset ja –suunnitelmat liitemateriaaliksi 
Alueellisessa hyvinvointisuunnitelman tavoitteet liittyvät kansansairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat:
•    Sairastavuus vähenee 
•    Liikunta lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa
•    Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee 
•    Yksinäisyyden kokemus vähenee
•    Sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy
•    Mielenterveysongelmien määrä vähenee
•    Päihteiden (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) käyttö vähenee
Asetetut tavoitteet tarkentuvat toimenpiteisiin, joiden toteuttamiseksi on tarkennettu vastuut Keusoten, kuntien, yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden oleellisten toimijoiden kesken.
Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä kuntien hyte –vastaavien sekä yhdistysten ja järjestöjen edustajien kanssa. Hyvinvointisuunnitelma menee päätöksentekoon joulukuussa 2019 ja sen jälkeen tiedoksi kuntiin.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä ja erityisasiantuntija Tero Seitsonen esittelivät alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.