Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 18.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Tuusulalainen hyvinvoinnin edistäjä vuonna 2020

TUUDno-2020-1781

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden hyvinvoinnin edistäjä 2020 

 

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta valitsi joulukuun 2019 kokouksessaan ensimmäisen vuoden tuusulalaisen hyvinvoinnin edistäjän. Vuoden hyvinvoinnin edistäjä valitaan jatkossa vuosittain ja lautakunta kiinnittää valinnassaan huomiota hyvinvoinnin edistämistyön moninaisuuteen ja jokaisen mahdollisuuteen toimia hyvinvointia edistävästi omassa vaikutuspiirissään. 

Valittavan hyvinvoinnin edistäjän tulee olla tuusulalainen tai Tuusulassa vaikuttava toimija, yksityishenkilö, yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yritys, joka pyyteettömällä toiminnallaan tai teolla edistää tuusulalaisten, pienemmän tai suuremman joukon, hyvinvointia. Kyseessä voi olla kertaluonteinen teko tai jatkuva toiminta. Vuoden 2020 hyvinvoinnin edistäjän valinnassa lautakunta painottaa myös niitä tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisessä kunnostautuneita toimijoita, jotka ovat korona-aikana toiminnallaan auttaneet ja turvanneet muiden hyvinvointia tai pystyneet muuttamaan/kehittämään omaan toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen soveltuvaksi.  
 
Vuoden hyvinvoinnin edistäjän valinnan lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta huomioi hyvinvointitekoja ns. pikapalkitsemalla hyvinvoinnin edistäjiä myös vuoden aikana. Lautakunnan vuoden mittaan palkitsemat hyvinvointiteot tai toimijat, ovat automaattisesti mukana vuoden hyvinvoinnin edistäjää valittaessa.  

Vuonna 2020 hyvinvoinnin edistäjää voi ehdottaa 1.9.-6.12.2020. Lautakunta päättää vuoden hyvinvoinnin edistäjästä joulukuun kokouksessaan ja palkinto luovutetaan tammikuussa. Jatkossa hyvinvoinnin edistäjää voi ehdottaa jatkuvasti 1.1.-6.12.  

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää 

 • käynnistää prosessin vuoden hyvinvoinnin edistäjän 2020 valinnaksi ja palkitsemiseksi 
 • ottaa käyttöön ns. pikapalkitsemisen hyvinvointitekojen huomioimiseksi vuoden varrella 
 • että jatkossa vuoden hyvinvoinnin edistäjää voi ehdottaa jatkuvasti vuosittain 1.1.-6.12. aikana.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • käynnistää prosessin vuoden hyvinvoinnin edistäjän 2020 valinnaksi ja palkitsemiseksi
 • ottaa käyttöön ns. pikapalkitsemisen hyvinvointitekojen huomioimiseksi vuoden varrella
 • että jatkossa vuoden hyvinvoinnin edistäjää voi ehdottaa jatkuvasti vuosittain 1.1.- 6.12. aikana.

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti elokuun kokouksessaan 2020 julistaa hakuun vuoden tuusulalaisen hyvinvoinnin edistäjän. Valinnalla lautakunta haluaa kiinnittää huomiota hyvinvoinnin edistämistyön moninaisuuteen ja jokaisen mahdollisuuteen toimia hyvinvointia edistävästi omassa vaikutuspiirissään. Lisäksi tänä vuonna hyvinvoinnin edistäjän valinnassa painotetaan niitä toimijoita, jotka ovat korona-aikana toiminnallaan auttaneet ja turvanneet muiden hyvinvointia tai pystyneet muuttamaan tai kehittämään omaan toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen soveltuvaksi.

Valittava hyvinvoinnin edistäjä on tuusulalainen tai Tuusulassa vaikuttava toimija, yksityishenkilö, yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yritys, joka on pyyteettömällä toiminnalla tai teolla edistänyt tuusulalaisten, pienemmän tai suuremman joukon, hyvinvointia. Kyseessä voi olla kertaluonteinen teko tai jatkuva toiminta. 

Ehdotuksia nimityksen saajasta perusteluineen oli mahdollista tehdä 1.9-6.12.2020 sähköisellä lomakkeella. Määräaikaan mennessä saapuneita ehdotuksia tuli yhteensä 64, joista 31 kohdistui eri toimijoihin. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta valitsee vuoden tuusulalaisen hyvinvoinnin edistäjän ehdotusten joukosta kokouksessaan 18.12.2020. Vuoden hyvinvoinnin edistäjän valinnasta ja ehdolla olleista viestitään lautakunnan päätöksen jälkeen ja palkittaville järjestetään palkitsemistilaisuus vuoden 2021 puolella koronatilanteen sallimissa rajoissa.  

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää 

 • valita vuoden 2020 hyvinvoinnin edistäjän.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • valita Vuoden hyvinvoinnin edistäjäksi liikuntapaikkojen hoitaja Jari Kuusraisen, ja ruoka-aputoimijat Hävikistä hyväkkiä, Eväskassi ry,  Siskot ja Simot ry sekä Lyylin kahvilan. Perusteluina valinnalle olivat:

  Jari Kuusrainen
  Jari vastaa Jokelan liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kehittämisestä suurella sydämellä.  Edistää aktiivisesti asukkaiden liikkumista lähiliikuntapaikoilla ja ulkoilureiteillä kunnostamalla ja ideoimalla uutta. Asenteesta täysi 10. Jari on erityisesti korona-aikana saanut liikkeelle omalla esimerkillään monia jokelalaisia mukaan talkoisiin tekemään vapaaehtoistyötä alueen ja kunkin oman hyvinvoinnin  ja virkistystoiminnan hyväksi. 

  Hävikistä hyväkkiä-ruoka-aputoimija/Antti Honkonen kumppaneineen
  Säännöllisen hävikkiruoan jakelun järjestäjä Jokelassa. Näkee ihmisten avuntarpeen. Läpi korona-ajan Antti Honkonen kumppaneineen on jakanut ruoka-apua niille, jotka sitä tarvitsevat. 

  Eväskassi ry/Kari Marjeta kumppaneineen
  Kari kumppaneineen jakaa hävikkiruokaa Jokelassa sitä tarvitseville kolme kertaa viikossa.  Kari toimii myös koulukiusaamisen tukihenkilönä ja yhteistyössä Tuusulan kunnan nuorisopalveluiden kanssa järjestää mopopaja-toimintaa nuorille 

  Siskot ja Simot ry
  Siskojen ja Simojen kauppa-apua sai keväällä ja kesällä 45 tuusulalaista kotitaloutta, keikkoja tehtiin yhteensä yli 130 ja toiminnassa oli mukana 36 vapaaehtoista. Toukokuussa Tuusulassa jaettiin yli 1400 korttia ikäihmisille. Kortteja jaettiin osana Kevätterveiset-kampanjaa, jossa ihmisiä haastettiin lähettämään iloisia terveisiä tuntemattomille ikäihmisille. Korona-aikana huolehdittiin konkreettisen kauppa-avun lisäksi myös ikääntyneiden sosiaalisesta hyvinvoinnista, vähennettiin yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta ja tuotiin ilon hetkiä arkeen.

  Lyylin kahvila
  Lyylin kahvila on varsinkin korona-aikana jakanut viikottain leipäkasseja niitä tarvitseville. Vaikka heillä itsellään oli kahvila pelkästään myyntipaikkana, eivät he unohtaneet niitä, joilla on syystä tai toisesta varoja vähän.
   

Esteellisyys

 • Aarno Järvinen