Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 18.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitus- /muut asiat

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö Moukarinkuja II, asemakaavan muutos nro 3450, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tuusulassa Riihikallion pohjoisosassa. Suunnittelualuetta rajaavat idässä Tuusulanväylä, pohjoisessa liikerakennus piha-alueineen ja lännessä sekä etelässä olemassa olevat omakotitaloalueet.

Tavoitteena on mahdollistaa korttelin 32082 liiketoiminnan kehittäminen sekä yleiskaava 2040 mukaisesti tarkastella Etelärinteen asuinrakentami-sen täydentämismahdollisuuksia. Suunnittelualueella olevat urheilutoiminnot tullaan jatkossa keskittämään pääosin Urheilupuiston alueelle. Etelärinteen tenniskentät lähestyvät käyttöikänsä loppua ja toiminta tullaan siirtämään Urheilukeskuksen alueelle, missä ulkokenttien määrää on suunniteltu lisättävän. Etelärinteen päiväkodin toiminta on loppunut. Päiväkodin kiinteistön kehittämistä tarkastellaan kaavatyön yhteydessä.Kaavamuutoksella tutkitaan lisärakentamisen edellytyksiä, liikerakennuksen laajennuksen mahdollisuuksia ja pysäköinnin uudelleen järjestämistä.

Osallistuvan budjetoinnin 2020 ja 2021 tilannekatsaus

Osallistuva budjetoinnissa 2020 toteutettavaksi tuli 37 projektia, joista viimeisiä toteutetaan. Koronasta huolimatta pystyttiin toteuttamaan suurin osa äänestyksessä menestyneitä ehdotuksia. Toteutetuksi tulivat

 • Koko Tuusula: kokonaisuudessaan toteutettuja projekteja 9/12 ja yksi projekti on toteutettu osittain. 
 • Etelä-Tuusulan kylät: 5/5 toteutunutta projektia
 • Hyrylä:  4/6 toteutunutta projektia
 • Jokela: 6/7 toteutunutta projektia
 • Kellokoski: 3/3 toteutunutta projektia
 • Riihikallio: 3/4 toteutunutta projektia

Projektien toteutumattomuus johtuu suurimmaksi osaksi koronan aiheuttamasta tilanteesta. 

Osallistuva budjetoinnissa 2021 saatiin yhteensä 344 ideaa, joita yhteiskehitettiin marraskuussa kuudessa virtuaalisessa työpajassa. Vuoden 2021 aikana toteutettavat osbu-projektit valitaan asukasäänestyksellä. Äänensä voivat antaa kaikki 12 vuotta täyttäneet tuusulalaiset. Äänestys tapahtuu verkossa sähköisellä osallistumisalustalla tai avusteisesti Tuusinfossa ja kirjastoissa. Lisäksi järjestetään erillisiä Pop up -äänestyspajoja.

Koronakatsaus

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen päättää

 • antaako se lausunnon Moukarinkuja II asemakaavan muutos nro 3450, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
 • merkitsee osallistuvan budjetoinnin tilannekatsauksen ja koronakatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti 

 • antaa lausunnon Moukarinkuja II asemakaavan muutos nro 3450
  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto
  Lähiliikunnan ja lähileikkipuiston sekä vastaavan vapaan harrastamisen tarpeet otettaisiin huomioon kaavan valmistelussa samoin kuin olemassa oleva viheralueen säilyttäminen.
 • merkitä koronakatsauksen ja osallistuvan budjetoininen 2020 ja 2021 tilannekatsauksen tiedoksi
 • merkitä tiedoksi, että Keusoten yhtymävaltuusto palautti alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä alueellisen ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman uudelleen valmisteluun
 • merkitä tiedoksi, että Jokelan kouluverkon ennakkovaikutusten arviointi siirretään koronatilanteesta myöhempään ajankohtaan.