Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi 

Merja Kuusisto ja Mari Niemi-Saari.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mari Niemi-Saari ja Liisa Palvas.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.