Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitus- /muut asiat

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Hammaslääketieteen lisensiaatti Nina Soukka
- k​​​annanotto Riihikallion koulun ja päiväkoti Pellavan operaattoreiden matkapuhelintukiasemien sijoitteluun, sekä lapsiin kohdistuvaan mkroaaltosäteilyyn altistumiseen

Pöytäkirjoja
Vammaisneuvosto 9.1.2019
Ikäihmisten neuvosto 14.1.2019
Lapsi- ja perheasianneuvosto 5.2.2019

Kunnanhallituksen seminaari Turussa 7. - 8.2.2019
- Heidi Hagman esitteli HYTE-työtä

Yhdistysverkosto kutsu, järjestötreffit 25.2.2019 Nuorisotalo Mestassa
- Aarno Järvinen ja Heidi Hagman osallistuvat

Osallisuuskoordinaattori Tanja Kivikoski aloittaa työskentelyn Tuusulan kunnassa 25.2.2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.