Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tuusulalainen hyvinvoinnin edistäjä vuonna 2020

TUUDno-2020-1781

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden hyvinvoinnin edistäjä 2020 

 

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta valitsi joulukuun 2019 kokouksessaan ensimmäisen vuoden tuusulalaisen hyvinvoinnin edistäjän. Vuoden hyvinvoinnin edistäjä valitaan jatkossa vuosittain ja lautakunta kiinnittää valinnassaan huomiota hyvinvoinnin edistämistyön moninaisuuteen ja jokaisen mahdollisuuteen toimia hyvinvointia edistävästi omassa vaikutuspiirissään. 

Valittavan hyvinvoinnin edistäjän tulee olla tuusulalainen tai Tuusulassa vaikuttava toimija, yksityishenkilö, yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yritys, joka pyyteettömällä toiminnallaan tai teolla edistää tuusulalaisten, pienemmän tai suuremman joukon, hyvinvointia. Kyseessä voi olla kertaluonteinen teko tai jatkuva toiminta. Vuoden 2020 hyvinvoinnin edistäjän valinnassa lautakunta painottaa myös niitä tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisessä kunnostautuneita toimijoita, jotka ovat korona-aikana toiminnallaan auttaneet ja turvanneet muiden hyvinvointia tai pystyneet muuttamaan/kehittämään omaan toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen soveltuvaksi.  
 
Vuoden hyvinvoinnin edistäjän valinnan lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta huomioi hyvinvointitekoja ns. pikapalkitsemalla hyvinvoinnin edistäjiä myös vuoden aikana. Lautakunnan vuoden mittaan palkitsemat hyvinvointiteot tai toimijat, ovat automaattisesti mukana vuoden hyvinvoinnin edistäjää valittaessa.  

Vuonna 2020 hyvinvoinnin edistäjää voi ehdottaa 1.9.-6.12.2020. Lautakunta päättää vuoden hyvinvoinnin edistäjästä joulukuun kokouksessaan ja palkinto luovutetaan tammikuussa. Jatkossa hyvinvoinnin edistäjää voi ehdottaa jatkuvasti 1.1.-6.12.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää 

  • käynnistää prosessin vuoden hyvinvoinnin edistäjän 2020 valinnaksi ja palkitsemiseksi 
  • ottaa käyttöön ns. pikapalkitsemisen hyvinvointitekojen huomioimiseksi vuoden varrella 
  • että jatkossa vuoden hyvinvoinnin edistäjää voi ehdottaa jatkuvasti vuosittain 1.1.-6.12. aikana.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • käynnistää prosessin vuoden hyvinvoinnin edistäjän 2020 valinnaksi ja palkitsemiseksi
  • ottaa käyttöön ns. pikapalkitsemisen hyvinvointitekojen huomioimiseksi vuoden varrella
  • että jatkossa vuoden hyvinvoinnin edistäjää voi ehdottaa jatkuvasti vuosittain 1.1.- 6.12. aikana.