Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Hyvinvointikertomus 2019

TUUDno-2020-1190

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomus 2019 on laadittu HYTE-ryhmässä keräämällä hyvinvointikertomuksen indikaattoritietoa ja tuottamalla analyysiä toimialueilla. Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien indikaattoreiden valossa
 • pyytää lautakunnilta lausunnot hyvinvointikertomuksesta kesäkuun loppuun mennessä
 • käsitellä hyvinvointikertomuksen ja siitä annetut lausunnot elokuun kokouksessa.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 

 • keskusteli tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta indikaattorien valossa
 • päätti pyytää muilta lautakunnilta lausunnot hyvinvointikertomuksesta kesäkuun loppuun mennessä
 • päätti jatkaa hyvinvointikertomuksen ja siitä annettujen lausuntojen käsittelyä elokuun kokouksessa.

Valmistelija

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20 päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot kesäkuun loppuun mennessä.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.  

Hyvinvointikertomuksen  2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä, jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.  

Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta, kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.  

Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista. 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:

Sivistyksen toimialueen lautakunnat, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, näkevät hyvinvointikertomuksen 2019 tärkeänä työkaluna arvioida tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä suunnata ja kehittää palveluita indikaattoreista saadun tiedon perusteella.

Hyvinvointikertomuksen perusteella on tärkeä panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta sote-palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin toimia laaja-alaisessa ja moni-ammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.  Näiden palveluiden kehittämiseen ja resurssoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin. 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Heidi Hagman esitteli hyvinvointikertomuksen sivistyksen lautakunnille ennen varsinaisen kokouksen alkua klo 17.30-18.00.

Valmistelija

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20 päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot kesäkuun loppuun mennessä.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.  

Hyvinvointikertomuksen  2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä, jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.  

Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta, kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.  

 Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:

Sivistyksen toimialueen lautakunnat, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, näkevät hyvinvointikertomuksen 2019 tärkeänä työkaluna arvioida tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä suunnata ja kehittää palveluita indikaattoreista saadun tiedon perusteella.  

Hyvinvointikertomuksen perusteella on tärkeä panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta sote-palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin toimia laaja-alaisessa ja moni-ammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.  Näiden palveluiden kehittämiseen ja resurssoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin. 

Ehdotus

Esittelijä

Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja, annastiina.louhisalmi@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

 

 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Hyvinvointikertomuksen 2019 esittely sivistyksen lautakunnille pidettiin ennen varsinaisen kokouksen alkua, 16.6.2020 klo 17.30-18.00 Teams-kokouksena. Esittelijänä Heidi Hagman.

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomus 2019

Tuusulan hyvinvointikertomus 2019 on laadittu HYTE-ryhmän toimesta kevään 2020 aikana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta käsitteli kertomusta kokouksessaan 26.5.2020 ja päätti pyytää lausunnot hyvinvointikertomuksesta muilta lautakunnilta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta sai lausunnot kasvatus- ja sivistyslautakunnalta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on valmistellut lausunnon, joka käsitellään Keski-Uudenmaan Ympäristölautakunnassa 18.8.2020.


Lautakuntien antamista lausunnoista käy ilmi, että hyvinvointikertomuksen tarjoaman tiedon perusteella on tärkeä panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta sote- palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin toimia laaja-alaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näiden palveluiden kehittämiseen ja resursoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että ympäristölautakunta ja ympäristökeskus tulee jatkossa kytkeä kiinteämmin Tuusulan hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmisteluun, vaikka Tuusula onkin vuoden 2019 hyvinvointikertomuksen käsittelyllään ensimmäinen ympäristökeskuksen sopija-kunta, joka täyttää tältä osin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä säädetyn yhteistyövelvoitteen.  Tulevaisuudessa hyvinvointikertomus voisi olla lyhyempi ja se voisi painottua keskeisimpiin havaintoihin ja niiden analysointiin. Kertomuksen pohjana oleva laajempi katsaus sopisi hyvin oheismateriaaliksi. Myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tuottama aineisto sopisi osaksi tätä oheismateriaalia. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta toteaa, että lautakunta ottaa huomioon saadut lausunnot ja kehittää jatkossa hyvinvointikertomuksen valmistelua ja kertomuksen rakennetta. Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmistelusta vastaavan HYTE-ryhmää täydennetään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen edustajalla. Hyvinvointikertomuksen rakenteeseen kiinnitetään jatkossa huomiota mm. poimimalla nostoja indikaattoreista ja tekemällä niistä laajempia analyyseja. Myös vertailua hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja hyvinvointikertomustiedon välillä tullaan tekemään.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • keskustella lausunnoissa esitetyistä hyvinvointikertomukseen liittyvistä huomioista
 • hyväksyä kertomuksen osaltaan
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
  • hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • keskusteli lausunnoissa esitetyistä hyvinvointikertomukseen liittyvistä huomioista
 • hyväksyi pöytäkirjan liitteen mukaisen hyvinvointikertomuksen osaltaan
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019.