Europarlamenttivaalit Tuusulassa vuonna 2024

Kuulutusaika

15.5.2024 - 9.6.2024

Kuulutus

Vaalipäivän äänestyspaikat

Europarlamenttivaalien äänestyspaikat ovat 9.6.2024 Tuusulan kunnassa seuraavat:

001    Kirkonkylä, Kunnantalo, Kotorannankuja 10, 04310 Tuusula
002    Rusutjärvi, Rusutjärven koulu, Rusutjärventie 258, 04370 Rusutjärvi
003    Paijala, Paijalan koulu, Paijalantie 44, 04300 Tuusula
004    Tuomala, Tuomalan koulu, Kansanopistontie 41, 04380 Tuusula
005    Ruotsinkylä, Ruotsinkylän koulu, Rävbäckinkuja 29, 04360 Tuusula
006    Jokela, Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela
007    Vanhakylä, Vanhankylän koulu, Vanhankylän koulutie 109, 04390 Jäniksenlinna
008    Kellokoski läntinen, Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski
009    Hyrylä, Mikkolan koulu, Pähkinämäentie 215, 04300 Tuusula
010    Vaunukangas, Vaunukankaan koulu, Vaunukankaantie 3, 04300 Tuusula
011    Riihikallio I, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula
012    Lepola, Lepolan koulu, Visantie 1, 05400 Jokela
013    Riihikallio II, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula
014    Hyökkälä, Hyökkälän koulu, Kirkkotie 11, 04300 Tuusula
015    Kellokoski itäinen, Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5. - 4.6.2024. Ennakkoon voi äänestää alla mainituissa neljässä ennakkoäänestyspaikassa seuraavasti:

Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
Päivittäinen aukioloaika:
- ke, to ja pe klo 9-20
- la klo 10-16
- su klo 12-16
- ma ja ti klo 9-20

S-Market Tuusula, Hyrylänkatu 6, 04300 Tuusula
Päivittäinen aukioloaika:
- ke, to ja pe klo 9-20
- la klo 10-17
- su klo 10-17
- ma ja ti klo 9-20

Kustaa Aadolf -kodin sali, Koulutie 12, 04500 Kellokoski
Päivittäinen aukioloaika:
- ke, to ja pe klo 12-20
- la ja su klo 12-16
- ma ja ti klo 12-20

Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela
Päivittäinen aukioloaika:
- ke, to ja pe klo 12-20
- la ja su klo 12-16
- ma ja ti klo 12-20

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen tai varsinaisen vaalipäivän äänestykseen äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään (esim. poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti). Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyystodistusta, voi saada poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten (korttia haettaessa on oltava mukana passikuva). Postitse toimitettua ilmoituskorttia ei tarvita ennakkoäänestyksessä, eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Tuusulan kunnan laitoksissa toimitettavien ennakkoäänestysten ajankohdista vaalitoimikunnat julkaisevat kuulutuksen ao. laitoksen ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle (os. Keskusvaalilautakunta, PL 60, 04301 Tuusula) tai puhelimitse ​​​​​​ tiistaihin 28.5.2024 klo 16 mennessä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse numerossa 040 314 2006 arkipäivisin klo 9–15 välisenä aikana.

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kunnan verkkosivuilta, keskusvaalilautakunnalta (pyyntö sähköpostitse vaalit@tuusula.fi), TuusInfosta (Tuusulan pääkirjaston rakennus, Autoasemankatu 2), Kellokosken kirjastosta (Kuntotaival 2 B) ja Jokelan kirjastosta (Keskustie 20). Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja (omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja omaishoitosopimus voimassa) aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

 

Tuusula 26.3.2024
Keskusvaalilautakunta