Tuusulan kunnan vuoden 2024 yksityistieavustukset ovat haettavissa 1.2. - 2.4.2024 välisenä aikana

Kuulutusaika

1.2.2024 - 2.4.2024

Kuulutus

Tuusulan kunta avustaa vuosittain hakemuksesta Tuusulan järjestäytyneiden yksityisteiden tiekuntien tienpitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Kunta voi avustaa vain järjestäytynyttä tiekuntaa. Yksityisteiden kunnossapitoavustuspäätökset tekee tekninen lautakunta ja ne maksetaan kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Vuoden 2024 yksityistieavustusten hakuaika päättyy ti 2.4.2024

Vuoden 2024 avustushakemukset tehdään sähköisesti kunnan verkkosivuilla tai TuusInfon asiakastietokoneella. TuusInfon henkilökunta auttaa tarvittaessa tietokoneen käytössä ja hakemuksen täytössä TuusInfon aukioloaikoina. Paperisia avustuslomakkeita ei enää oteta vastaan.

Huomioitavaa:

  • Kunta voi avustaa vain järjestäytynyttä tiekuntaa.
  • Tiekunta voi jättää avustushakemuksen vain, mikäli tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä ilmoitettavat tiestöä koskevat tiedot valtakunnallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä eli Digiroad-palvelussa. Tietojen päivittämisestä löytyy tietoa alempana tällä sivulla. 
  • Jos tiekunnan käyttöoikeusyksikkötunnus (valtakunnallisessa kiinteistötietojärjestelmässä) ei ole tiedossa, sen saa Maanmittauslaitokselta.

Sähköinen hakulomake, ohjeet ja lisätietoja löytyy Tuusulan kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.tuusula.fi/yksityistiet tai käymällä TuusInfon asiakaspalvelupisteessä.

Ohje liitteenä.