Tuusulan kunnan vuoden 2021 yksityistieavustukset ovat haettavissa 1.2. - 15.3.2021 välisenä aikana

Kuulutusaika

1.2.2021 - 15.3.2021

Kuulutus

Tuusulan kunta avustaa vuosittain hakemuksesta Tuusulan yksityisteiden tiekuntien tienpitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Kunta voi avustaa vain järjestäytynyttä tiekuntaa. Yksityisteiden kunnossapitoavustuspäätökset tekee tekninen lautakunta ja ne maksetaan kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Vuoden 2021 yksityistieavustusten hakuaika päättyy maanantaina 15.3.2021

Vuoden 2021 avustushakemukset tehdään sähköisesti kunnan verkkosivuilla tai TuusInfon asiakastietokoneella. TuusInfon henkilökunta auttaa tarvittaessa tietokoneen käytössä ja hakemuksen täytössä TuusInfon aukioloaikoina. Paperisia avustuslomakkeita ei enää oteta vastaan.

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet Tuusulan kunnan verkkosivuilta: www.tuusula.fi > Asuminen ja ympäristö > Liikenne, kadut ja viheralueet > Yksityistiet