Puiden kaataminen kiinteistöllä 858-404-18-129, Ampujantie 22

Kuulutusaika

3.7.2024 - 24.7.2024

Kuulutus

Naapureiden kuuleminen maisematyölupahakemuksesta

Puiden kaataminen kiinteistöllä 858-404-18-129, Ampujantie 22

Maatalousyhtymä Kari ja Kai Hanhilahti on jättänyt vireille maisematyölupahakemuksen 16.5.2024 puiden kaatamiseksi kiinteistöltä 858-404-18-129. Hakemuksen mukaan kiinteistöltä on tarkoitus käsitellä metsää suojuspuuhakkuuna. Alueella kasvaa tällä hetkellä metsä. Hakemukseen voi tutustua erikseen sopimalla rakennusvalvonnassa.   

Alueen pohjoisosassa on pieni alue asemakaavaa merkinnällä M. Lisäksi Kellokosken osayleiskaavassa alueella on merkintöinä AO, EV, VL sekä L alueita.

Tarkempaan aluerajaukseen voi tutustua kunnan nettisivuilla osoitteessa https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset

Niiden, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, varataan mahdollisuus jättää kirjallinen huomautus 24.7.2024 mennessä rakennusvalvontaan sähköpostitse rakennusvalvonta@tuusula.fi tai osoitteeseen Tuusulan rakennusvalvonta, Moukarinkuja 4 B 7, 04300 Tuusula

Jätettyyn hakemukseen voi tutustua Tuusulan rakennusvalvonnassa erikseen sovittuna aikana. Ajasta sovittava teknisen palvelupisteen kanssa puhelimitse 0403143144 tai sähköpostilla rakennusvalvonta@tuusula.fi

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Lena Grönhage 040 3143597 (vko 29: rakennustarkastaja Anne Savolainen 040 3143589) / hakijan edustaja Janne Myyrä 0400 467 597.