Kuulutus maisematyöluvan vireilletulon johdosta

Kuulutusaika

2.9.2021 - 20.9.2021

Kuulutus

Tuusulan kunta on jättänyt vireille 1.9.2021 maisematyölupahakemuksen puiden kaatamiseksi Rykmentinpuiston yritysalueelta (Tuusulan itäväylän molemmin puolin). Hakemus koskee 11 eri kiinteistöä.

Puidenkaatoa haetaan siten, että tonteilta ja katualueilta kaadetaan kaikki puut ja lähivirkistysalueelta 50 - 70 %.

Tarkempiin suunnitelmiin voi tutustua kunnan nettisivuilla osoitteessa https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset

Niiden, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, varataan mahdollisuus jättää kirjallinen huomautus 20.9.2021 mennessä osoitteella: Tuusulan rakennusvalvonta, PL 60 04301 Tuusula tai sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta@tuusula.fi.

Hakemusasiakirjoihin on mahdollista tutustua erikseen sopimalla teknisen palvelupisteen kanssa asiasta p. 040 314 3144. Hankkeista saa tarkempia tietoja kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokoskelta p. 040 314 4091 tai rakennustarkastaja Kaisa Seunalta p. 040 314 3591.