Kuulutus maisematyöluvan vireilletulon johdosta

Kuulutusaika

10.10.2020 - 27.10.2020

Kuulutus

KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSEN VIREILLETUOLON JOHDOSTA

Tuusulan kunta on jättänyt vireille maisematyölupahakemuksen puiden kaatamiseksi Lahelan kylän kiinteistöltä RN:o 4:141. Hakemuksen mukaan asemakaavan mukaisilta puistoalueilta kaadetaan noin kolmannes puustosta.

Tarkempaan aluerajaukseen ja kaadettavaan puustomäärään voi tutustua myös kunnan nettisivuilla osoitteessa https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset

Niiden, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, varataan mahdollisuus jättää kirjallinen huomautus  27.10.2020 mennessä osoitteella: Tuusulan rakennusvalvonta, PL 60 04301 Tuusula tai sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta@tuusula.fi

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä teknisessä palvelupisteestä arkisin klo 8-15 osoitteessa Moukarinkuja 4 B 7, 04300 Tuusula. Hankkeista saa tarkempia tietoja kunnan puutarhuri Riitta Kalliokoskelta p 040 314 4091 tai rakennustarkastaja Kaisa Seunalta  p. 040 314 3591.