Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ilmoitus kuulutuksesta, vesilain mukainen lupahakemus

Kuulutusaika

23.6.2020 - 30.7.2020

Kuulutus

Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen käytön tehostaminen ja Jäniksenlinnan pohjavedenottamon suoja-aluerajauksen laajentaminen, Tuusula

Hakija: Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

Kuulutus ja hakemusasiakirjat nähtävillä 23.6. - 30.7.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu