Ehdotus perusmaksun käyttöön ottamiseksi Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella

Kuulutusaika

1.6.2020 - 31.8.2020

Kuulutus

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti 7.5.2020 § 23 asettaa ehdotuksen jätehuollon perusmaksusta nähtäville. Ehdotuksen mukaan jätetaksaan sisällytettäisiin perusmaksu vuoden 2022 alusta alkaen. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea. 

Jätelautakunta pyytää ehdotuksesta kunnilta lausuntoja ja varaa asianosaisille mahdollisuuden esittää asiasta mielipiteensä. Ehdotus perusmaksusta on nähtävillä 1.6.-31.8.2020 edellä mainittujen kuntien sekä jätelautakunta Kolmenkierron verkkosi-
vuilla kolmenkierto.fi (katso etusivun tiedote). 

Ehdotuksesta voi myös keskustella ja esittää mielipiteitä otakantaa.fi -palvelussa 1.6.–31.8.2020. 

Jätelautakunta käsittelee perusmaksun mahdollista käyttöön ottoa sen jälkeen, kun ehdotuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet on käsitelty.   

Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä osoitteeseen: 

Hämeenlinnan kaupunki 
Jätelautakunta Kolmenkierto 
PL 84  
13101 Hämeenlinna 

tai sähköpostitse jatelautakunta@hameenlinna.fi. 

Lisätiedot: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni p. 050 308 9345 (tavoitettavissa 1.6.- 7.7. ja 13.-31.8.), jätehuoltosuunnittelija Martta Kantele p. 050 464 3003 (tavoitettavissa 1.6.-18.6. sekä 13.7.-31.8.) 

Hämeenlinnassa 28.5.2020 

Yhteinen jätelautakunta - jätelautakunta Kolmenkierto