Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 23 §:n mukainen yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Kuulutusaika

15.11.2023 - 14.12.2023

Kuulutus

Perusteltu päätelmä 

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 15.11.2023 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän. 
Asian diaarinumero on UUDELY/7017/2022.  

Seepsula Oy:lle annettu perusteltu päätelmä koskee Senkkerin luoteisosan louhintaa ja maanvastaanottoa. Hankealue, noin 67 ha, sijaitsee Tuusulan kunnassa Vantaan kaupungin rajan itäpuolella. 

Kuulutuksen julkaisupäivä

15.11.2023

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja perusteltu päätelmä ovat yleisesti nähtävillä 15.11.2023- 14.12.2023 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/Uusimaa. Ilmoitus kuulutuksesta lähetetään Vantaan kaupungille ja Tuusulan kunnalle julkaistavaksi heidän verkkosivuillansa.