Vantaanjoen kalatalousalueen kalastuksensäätely

Kuulutusaika

28.3.2024 - 28.4.2024

Kuulutus

 Vantaanjoen kalatalousalue on toimittanut 8.2.2024 Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikölle hakemuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisten kalastuksensäätelyehdotusten vahvistamiseksi. 
- Onki-, pilkki- ja viehekalastus- sekä katiskakalastuskielto Vantaanjoen vesistöalueen puroissa 1.4.2024-1.4.2034. 
- Verkkokalastuskielto Luhta-, Palo-, Lepsämän-, Keihäs-, Ohkolan-, Tuusulan-, Kytäjän- ja Paalijoessa 1.4.2024-1.4.2034. 

Lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varaa hallintolain (434/2003) 41 §:n mukaisesti vaikuttamismahdollisuuden myös muille, kuin asianosaisille hallintolain 62 §:n mukaisella yleistiedoksiannolla.  
Niiden, joiden oikeutta tai etua asia koskee (asianosainen), sekä myös muiden kuin asianosaisten, on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiassa.  
Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 28.4.2024 klo 16:15 mennessä mieluiten sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäivä 
Tämä yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus sekä kalastuksensäätelyä koskeva hakemus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivulla 22.3.2024 (www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: Varsi-nais-Suomi).  

Tämä yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus sekä hakemusasiakirjat pidetään yleisesti nähtävillä 28.4.2024 asti.