Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa, Finavia Oyj

Kuulutusaika

9.11.2021 - 16.12.2021

Kuulutus

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 9.11.2021 nro 21/0137/3, valitus ympäristölupa-asiassa, asfaltti- ym. jätteen sekä ylijäämäkiven käsittelyn ympäristöluvan muuttaminen, Vantaa, Tuusula.

Luvan hakija

Finavia Oyj

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 16.11.2021 (7 pv).

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 9.11.–16.12.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallintooikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 16.12.2021.