Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutusaika

19.2.2021 - 25.3.2021

Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16.2.2021 nro 21/0009/1, valitus ympäristölupa-asiassa. Maa-aineslain mukainen ottolupahakemus ja ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle alueella Ruotsinkylä, ns. Focus-alueella, Tuusula.

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 16.2. – 25.3.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html (kopio selaimesi osoiteriville) 

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 25.3.2021.